Embalaža je nepogrešljiv del sodobnega življenja. Skoraj vsi izdelki, ki so namenjeni za končno potrošnjo, so na poti do kupca shranjeni v embalaži. V konkurenčnem boju kakovostno in cenovno primerljivih izdelkov pa je pogosto prav embalaža tista, ki pomaga prodati izdelek.

Izsekovanje embalaže se vrši z izsekovalnimi orodji na enega od treh načinov:

  • ploskovno izsekovanje: izsekovanje med dvema ravnima ploskvama
    • paralelna tehnologija , npr. BOBST, WUPA, IBERICA
    • zaklopna tehnologija, npr. RABOLINI VICTORIA, KERMA
  • izsekovanje med ravno ploskvijo in cilindrom (HEIDELBERG, CUIR)
  • rotacijska tehnologija: izsekovanje med dvema cilindroma, npr. TEXO, MARTIN